Rehabilitacja ogólnoustrojowa

0
878
rehabilitacja ogólnoustrojowa

Rehabilitacja ogólnoustrojowa jest dedykowana dla pacjentów, którzy kontynuując leczenie, wymagają również kompleksowych, wielonarządowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz nadzoru zarówno lekarskiego, jak i pielęgniarskiego przez całą dobę. Ma ona na celu wyleczyć lub zminimalizować dysfunkcje w obrębie narządu ruchu, a także przywrócenie maksymalnie zadowalającej, czyli możliwej do osiągnięcia sprawności ruchowej.

Czyli szczególnie uwzględnia się tutaj rehabilitację ze wskazań ortopedycznych, na przykład po przebytych urazach, zabiegach operacyjnych, ale też w odniesieniu do przewlekłych schorzeń reumatologicznych, neurologicznych, onkologicznych czy pulmonologicznych. Obejmuje ona również pomoc psychologiczną w trudnych dla człowieka momentach odzyskiwania zdrowia. Co więcej, rehabilitacja pomaga w powrocie do czynnego udziału w życiu społecznym i zawodowym. To bardzo ważne, aby pacjent miał możliwość jak najszybszego podjęcia pracy w celu zarobkowania i uzyskania niezależności finansowej.

Zatem zakres rehabilitacji ogólnoustrojowej obejmuje wszechstronne postępowanie mające na celu spowodowanie usprawnień. Pacjenci, aby poddać się tego rodzaju zabiegom w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, muszą dysponować odpowiednim skierowaniem, przykładowo wystawionym przez lekarza z któregoś z tych oddziałów: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, onkologicznego, chorób wewnętrznych, urologicznego, ginekologicznego.

Takie skierowanie dla swojej ważności powinno zawierać następujące informacje:
– pieczęć nagłówkowa świadczeniodawcy (regon, numer aktualnej umowy z NFZ, kody resortowe),
– imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania pacjenta kierowanego na rehabilitację ogólnoustrojową,
– rozpoznanie jednostki chorobowej określone w języku polskim, kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10,
– pieczęć zawierająca numer prawa wykonywania zawodu i własnoręczny podpis lekarza kierującego,
– data wystawienia skierowania,
– numer telefonu do kontaktu lub e-mail pacjenta,
– wskazanie, że ubezpieczony jest zdolny do czynności samoobsługowych i aktywnej rehabilitacji.

W jaki sposób przebiega kwalifikacja do skorzystania ze świadczeń?

masaż stóp

Pacjent jest wpisany na listę oczekujących i średnio na dwa tygodnie przed planowanym przyjazdem otrzymuje powiadomienie o wyznaczonym terminie przyjazdu. Odbywa się to telefonicznie lub listownie.

Na miejscu, lekarz zakładu rehabilitacji ogólnoustrojowe w pierwszej kolejności musi dokonać kwalifikacji pacjenta na podstawie kilku przesłanek, takich jak: skierowanie, uaktualniona dokumentacja medyczna pacjenta oraz ogólna ocena stanu zdrowia pacjenta. Po dokonaniu tych czynności następuje przyjęcie pacjenta i umożliwienie mu skorzystania ze świadczeń określonej formie.

Jak długo trwa rehabilitacja ogólnoustrojowa?

Jest to uzależnione od indywidualnych potrzeb i schorzeń danej osoby. Średnio jednak trwa to około sześciu tygodni, przy czym wykonuje się regularnie po kilka zabiegów dziennie. Oczywiście mają miejsce szczególne przypadki i okoliczności medyczne, które kwalifikują pacjentów do dłuższego leczenia, ponieważ w przeciwnym wypadku nie mógłby zostać osiągnięty założony cel leczniczy. Tego rodzaju decyzje podejmowane są przez lekarzy prowadzących, którzy dokonują regularnych i kompleksowych oględzin. Ostatecznie rehabilitacja może ulec przedłużeniu na podstawie pisemnej zgody dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

u lekarza

Co powinni posiadać przy sobie pacjenci?

Przyjeżdżając we wskazane miejsce, pacjenci muszą zabrać ze sobą kilka ważnych dokumentów oraz rzeczy, należy tutaj wskazać:
– aktualne zaświadczenie od lekarza prowadzącego/rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do rehabilitacji,
– oryginalne skierowanie od lekarza,
– dowód tożsamości,
– kompletny zestaw aktualnych wyników badań obejmujących morfologię krwi, OB, poziom glukozy we krwi, badania ogólne moczu, antygen HBs, badania EKG.
– leki, które będą musiały być zażywane podczas pobytu,
– chorzy na cukrzycę – glukometr z paskami oraz zapasy pobieranej insuliny,
– podstawowe środki higieny osobistej,
– piżama i kapcie, szlafrok,
– ręczniki do zabiegów,
– gazy jałowe, gdy będą potrzebne do zabiegów,
– strój kąpielowy,
– obuwie do gimnastyki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here